You are here

Home

2. Animal Production

CIGR Handbook of Agricultural Engineering -  Volume II: Animal Production & Aquacultural Engineering
CIGR. 1999. Animal Production & Aquacultural Engineering. ASAE, St Joseph, Michigan, USA.
LINK

2.1 Plaas Heinings / Farm Fences
Mathee, JF, 1990. Farm Fences (Chapter 16.1). Directorate: Soil Conservation and Drilling Services, Department of Agricultural Development, Silverton, South Africa.
Plaasheinings (Hoofstuk 16.1 of NSCM).pdf / Farm Fences (Chapter 16.1).pdf

2.2 Watervoorsiening Vir Veesuipstelsels
Van Coller, AT, Koch, EU, Van Eeden, JD, Brandt, DJ & Van Wyk, EB, 1993. Watervoorsiening Vir Veesuipingstelsels. Direktoraat: Gondbewaring en Boordienste, Department Van Landbou, Silverton, Suid-Afrika.
2.2 Watervoorsiening vir Veesuipingstelsels.pdf

2.3 Kommersiele beesvoerderye: beplanning en ontwerp
Combrink,CF and Henning, PA, ?.  Afdeling Landbou-Ingenieurwese, Silverton, Pretoria.
2.3 Kommersiele beesvoerderye beplanning en ontwerp.pdf

2.4 Eenvoudige voekraal konstruksie en materiaallys vir skape
Henning, PA, 1983. Afdeling Landbou-Ingenieurwese, Silverton, Pretoria.
2.4 Eenvoudige voekraal konstruksie en materiaallys vir skape.pdf

2.5 Hoofstuk 4: Lynpale en Sparre
Hoofstuk Standards and Droppers  Lynpale en Sparre.pdf

2.5a Chapter 4: Standards and Droppers
2.5a Chapter 4 Standards and Droppers.pdf

2.6 Chapter 5: Straining, corner and gate posts
2.6   Hoofstuk 5: Trek Hoek en Hekpale

2.6A Chapter 5 Straining, corner and gate posts.pdf
2.6a Hoofstuk 5 Trek Hoek en Hekpale.pdf

2.7 Chapter 6: Passageways through fences
2.7 Chapter 6 Passageways through fences.pdf

2.8 Chapter 7: Erection of fences
2.8 Chapter 7 Erection of Fences.pdf

2.9 Chapter 8: General information - Fencing
2.9 Chapter 8 General information  Algamane Inlighting.pdf

2.10 Specifikasies en vereiste vir the oprigting van subsidieerbare permanente elektrieses binneheinings (kragheinings)

2.11 Handleiding oor varkbehuising / Manual on housing for pigs
LINK

2.12 Ekstensiewe varkbehuising / Extensive pig housing
LINK

2.13 Pig housing: Plans for 20sow or 30sow or 50sow units
LINK

2.14 Afkoel van melkbeeste in Suid-Afrika
LINK

2.15 Mishanteringshandleiding vir intensiewe diereproduksie-eenhede in SA
LINK

2.16 Handleiding oor vleisbeesfasiliteite / Beef cattle facilities manual
LINK

2.17 Handleiding oor melkbeesfasiliteite / Dairy cattle facilities manual
LINK

2.18 Handleiding oor skaapfasiliteite / Manual on sheep facilities
LINK

2.19 Kleinskaalse braaikuikenbehuising / Small-scale broiler house
LINK

2.20 Verhitting van braaikuikens en braaikuikenhuise / Heating of broilers and broiler housing
LINK

2.21 Small-scale poultry housing in South Africa
LINK

2.22 Chicken housing: Plans for 1000 broilers, 2000 broilers and 3000 broilers
LINK

2.23 Chicken housing: Plans for 1000 layers, 2000 layers and 3200 layers 
LINK

2.24 Landboustrukture en fasiliteite databasis (verskaffers van vee/landbou toerusting)  / Agricultural structures and facilities database (suppliers of livestock/agricultural equipment)
LINK

2.25 Norme vir moderne wildhanteringsfasiliteite / Norms for modern game handling facilities
LINK

TOP

What's New